amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
31.Mär.2000
Amiga Advis per eMail


Swedish and danish Amiga magazines
Return-Path:   amigaadvis@vestnet.dk
From:       Amiga Advis amigaadvis@vestnet.dk
To:        team@amiga-news.de
Date: Fri,    31 Mar 2000 06:22:59 +0100
Subject:     Swedish and danish Amiga magazines

Swedish and danish Amiga magazines

It is not only bad things going on in the market for Amiga
magazines. About three months ago the Amiga community in Sweden
again got access to a magazine about Amiga in their own language.
This magazine is produced by the danish magazine Amiga Advis in
cooperation with Rolf Eric. He has this good point and advantage
that he is born and bred in Sweden.

Temporarily he stays in Denmark but have learned himself danish
so therefore he is not only a pawn in the translation and
publishing in Sweden. We hope that som swedish writers will join
the list of suppliers of articles to the magazines. When the
magazines springs from the same source they could exploit the
united efforts. Both the swedish and the danish editions are
medleys of reviews, courses, notices, correspondence columns etc.
In short, throughout a real magazine with what beongs to that.

But in short of costs, the magazines are not published in
colours. If you are interested in supporting these magazines you
can obtain them in the

following ways:

With swedish and danish regards

Amiga Advis

Svensk och dansk Amigamagasin

Det händer inte bara dåliga saker på Amigamagasin området idag.
För cirka tre månader sedan fick AmigaSverige återigen ett
Amigamagasin. Detta magasin startades av Amiga Advis i sammarbeta
med Rolf Eric som har den fördel att ha varit född och uppvuxen i
Stockholmstrakterna, men bor tillfälligt i Köpenhamn.

Rolf har blivit en viktig bricka i att få de danska texterna
översatta till svenska. Dock hoppas vi på att det också kommer
svenska skribenter för att tidningarna ska kunna växa samman.
Detta vill vi uppnå för att undvika känslan av att den ena
tidningen kommer ur den andra, så att vi får en känsla av att
tidningen skapas från samma källa.

Båda utgåvorna av tidningen är en blandning av anmälningar,
kurser, aktuella artiklar, läsarbrev med mera. Kort sagt helt
igenom ett riktigt Amigamagasin med allt som där tillhör, dock
utkommer Amiga Advis i svart|vitt tryck.

Är du intresserad i att ansluta dig till detta Amigablad, kan du
anskaffa dig något av dem på följande sätt

Svenskspråkiga Amiga Advis

Den svenska utgåvan har kommit ut med två nummer och den tredje
är snart kommen från tryck och ska vara klar till utgivning i
loppet av en vecka. 1999 (sv) är på 24 sidor i A4format och
kostar SEK 25,-

2000/01 (sv) är på 36 sidor i A4format och kostar SEK 35,-
2000/02 (sv) och framåt kommer att vara på cirka 36 sidor i A4 och
kosta SEK 35,-

Du kan köpa bladen hos dessa två Amigaförhandlare

GGS-Data, Korsklevegatan 30, GÖTEBORG, SVERIGE, 0046 31 64 43 50
Tricom Data AB, Torsgatan 46, STOCKHOLM, SVERIGE 0046 8 736 02 92
Tricom Data AB, Svartbäcksgatan 41, UPPSALA, SVERIGE 0046 18 12 34 00

Du kan bli prenumerant genom att göra följande

Ta ett inbetalningskort för postgirot och fyll i det med namn,
adress och gärna epost, skriv din beställning, beloppet samt vårt
namn och gironummer. Kom ihåg att skriv tydligt.

1 nummer kostar SEK 35,-
3 nummer kostar SEK 99,-
6 nummer kostar SEK 190,- Alla priser ovan inräknar bara tidningar med styckpriset SEK 35,-. Önskas det köpas in det första numret tillför ni bara beloppet SEK 25,- på räkningen och nämner att ni önskar nummer ett. Vår adress Amiga Advis
Jernbanevej 47
4450 Jyderup
DANMARK sv telefon: 0045 20 43 38 58
sv epost: rifferoffe@mail.tele.dk
Giro SEK: 16 33 94-0 Danskspråkiga Amiga Advis Den danskspråkiga Amiga Advis har kommit ut sedan augusti 1996 och har genom sina många år givit ut iallt 44 nummer. Det danska bladet kan man fortfarande köpas i olika kiosker runt omkring i Danmark och i ett par enstaka kiosker på Färöarna och på Grönland. Du kan också välja att bli abonnent genom att göra följande Ta ett inbetalningskort för postgirot och fyll i det med namn, adress och gärna epost, skriv din beställning, beloppet samt vårt namn, adress och gironummer. Kom ihåg att skriv tydligt. 3 nummer kostar DKK 84,-
6 nummer kostar DKK 162,-
12 nummer kostar DKK 324,- Svenskt og danskt Amiga-magasin Der foregår ikke kun dårlige ting på Amiga-magasinområdet. For ca. tre måneder siden fik Amiga i Sverige igen et Amiga magasin. Dette magasin blev startet af det danske Amiga-magasin Amiga Advis i samarbejde med Rolf Eric som har den fordel at være født og opvokset i Sverige, men som nu midlertidigt bor i Danmark. Under sit ophold i Danmark har Rolf lært sig dansk og med disse engenskaber er han en specielt vigtig brik i at få det danske blad oversat til svensk. Dog håber vi på at der også kommer svenske skribenter til, sådan at disse blade der udspringer af samme kilde, frem for at det ene kun er afskrift af det andet, kan have bidrag fra begge læserkredse. Både det svenske blad og det danske blad er en blanding af anmeldelser, kurser, aktuelle artikler, læserbreve m.m., kort sagt, helt igennem et rigtigt magasin med hvad dertil hører. Dog udkommer Amiga Advis ikke i farver. Er du interesseret i at bakke op omkring disse bladet kan du anskaffe dem på følgende måde: Danmark, Amiga Advis Det danske Amiga-magasin er udkommet siden august 1996 og har gennem sine fire år udgivet i alt 44 numre. Det danske blad kan du fortsat købe i forskellige kiosker rundt omkring i Danmark og i et par enkelte kiosker på Færøerne og i Grønland. Du kan også vælge at blive abonnent ved at gøre følgende: Tag et indbetalingskort til Postgiro og udfyld det med dit navn og adresse, anfør det du bestiller, beløbet samt vores navn, adresse og gironummer. Husk at skrive dit navn tydeligt. 3 numre koster: 84,- Dkr.
6 numre koster: 162,- Dkr.
12 numre koster: 324,- Dkr. Vores adresse:
Amiga Advis
Jernbanevej 47
4450 Jyderup
Danmark dk telefon 59 27 89 91
dk e-post: AmigaAdvis@vestnet.dk
dk Giro nr.: 298-1599 Med svenske og danske hilsner Amiga Advis
(ps)

[Meldung: 31. Mär. 2000, 08:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1997-2019 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.